Praktijk statement
Fysiotherapie Breda Oost

Fysiotherapie Breda-Oost is een gespecialiseerde praktijk voor behandeling en diagnostiek van lichamelijke klachten. De praktijk is toegankelijk voor iedereen met klachten aan het houding-en bewegingsapparaat uit Breda (Heusdenhout/Brabantpark) en omgeving. Vanaf 30 oktober 2023 zijn wij gevestigd in een nieuw en modern pand aan de Heerbaan 246, 4817NL Breda.

Op dit adres kunnen wij patiënten in een rustige en comfortabele omgeving ontvangen en alle aandacht besteden aan de fysiotherapeutisch behandelingen.

Missie

Het is ons doel om hoogwaardige kwaliteit en effectieve zorg aan te bieden. Onze missie is het leveren van zorg op maat, hoogwaardige kwaliteit, laagdrempeligheid, innovatief en flexibiliteit. Als gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk kijken wij vanuit een breder perspectief naar uw klachten.

Laagdrempeligheid

U kunt zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak maken voor een behandeling. Tijdens de eerste afspraak wordt eerst beoordeeld of uw gezondheidsprobleem werkelijk door middel van fysio- en/of manuele therapie behandeld kan worden. En er wordt een behandelplan opgesteld. Het kan zijn dat na de intake de patiënt wordt geadviseerd alsnog met de huisarts contact op te nemen.

Vergoedingen

De praktijk heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor worden alle kosten van de behandeling rechtstreeks door de praktijk met de zorgverzekeraar verrekend. U heeft hiervoor wel een aanvullende verzekering nodig. Bij de eerste behandeling worden de patiënten geïnformeerd over de afhandeling van de kosten van de behandeling.

Zorg op maat

Iedere persoon is uniek. Wij geloven daarom ook niet dat er voor een klacht één specifiek behandelprogramma is. Wij hebben er dan ook voor gekozen om geen langdurige behandelprogramma’s en oefengroepen aan te bieden. Wij zoeken doelgericht naar de oorzaak van uw klachten en trachten u middels een behandelplan op maat in een zo kort mogelijke tijd van uw klachten te helpen. De behandeling geschiedt daarom altijd 1-op-1 , zodat uw klacht(en) de aandacht verdient die het nodig heeft.

Innovatief

Fysiotherapie Breda-Oost wil vernieuwend zijn. Wij maken gebruik van de nieuwste inzichten, richtlijnen en wetenschappelijke bewijzen. Daarnaast willen wij innovatief zijn in nieuwe en moderne behandelingstechnieken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de romp-balans trainer (Veldon flexchair), Galileo vibratie technologie, andullatie massage matras en de Kinesis-oefenwand voor functionele oefentherapie.

Flexibiliteit

Fysiotherapie Breda-Oost hanteert ruime openingstijden. Mocht u buiten deze openingstijden behandeld willen worden, dan kan dat in overleg met uw therapeut. Door de ruime openingstijden kunt u dus ook buiten uw werktijden bij ons terecht.

Kwaliteit

Om de kwaliteit te waarborgen zijn al onze therapeuten ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register voor Fysiotherapeuten. Zij voldoen aan alle eisen. Daarnaast zijn onze medewerkers al dan niet Master opgeleid en volgen continue de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Ook volgen zij met regelmaat bij-en nascholingen om de kennis up-to-date te houden en zich verder te ontwikkelen in het diagnosticeren en behandelen van (complexe) klachten.

Wij zijn ook bij verschillende netwerken aangesloten, om zo onze kennis en ervaring te delen met collega fysiotherapeuten, maar ook medisch specialisten. Ook zijn wij lid van onze beroepsvereniging, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Om de klanttevredenheid te meten, maken wij gebruik van CQ-index. Dit is een wetenschappelijke gefundeerde, gestandaardiseerde methodiek om klantenervaringen in de zorg te meten.Wij hechten veel waarde aan uw mening, zodat wij ons continue kunnen blijven verbeteren.

Diagnostiek

Fysiotherapie Breda-Oost hecht veel waarde aan het vinden van de oorzaak van uw klacht. Een goede diagnose is essentieel om de behandeling tot een succes te brengen. Deze afspraak bevat het vraaggesprek, metingen en uitgebreid lichamelijk onderzoek en behandeling. Wij vragen u tijdens uw eerste afspraak het volgende mee te nemen:

R

Geldig legitimatiebewijs

R

Zorgverzekeringspas

R

Badlaken

R

Eventuele medicatielijst en waardevolle informatie omtrent uw voorgeschiedenis

Behandeling

De behandelingen geschieden altijd 1-op-1. Zo krijgt u de aandacht die u en uw klachten nodig heeft. Tijdens de behandeling kan er gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld massage, dry needling, manuele therapie en oefentherapie .

Wij behandelen volgens de nieuwste inzichten ( Evidence Based) en combineren dit met onze klinische ervaring ( Practice Based). Daarnaast bent u ook zelf verantwoordelijk voor uw herstel. U zult daarom iedere behandeling naast adviezen ook huiswerkoefeningen meekrijgen om de gewonnen beweeglijkheid te behouden of uw spieren/gewrichten in conditie te houden. Dit ook om in de toekomst uw klachten te verminderen/voorkomen.

Mochten de behandelingen niet het gewenste resultaat geven dan helpen wij u bij het vinden van andere mogelijkheden, Hierbij kunt u denken aan overleg met uw huisarts of behandelend medisch specialist, doorverwijzing naar een collega binnen de praktijk of een doorverwijzing naar een andere discipline zoals bijvoorbeeld: podotherapeut, logopedist, diëtist, psychologie etc. Bij Fysiotherapie Breda-Oost bent u verzekerd van goede en eerlijke zorg.

Fysiotherapeuten in opleiding

Fysiotherapie Breda Oost draagt graag bij aan beroepsontwikkeling. Wij bieden daarom vierdejaars fysiotherapeuten in opleiding aan de AVANS Hogeschool Breda de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. De fysiotherapeut in opleiding kan aanwezig zijn tijdens de behandeling en met uw toestemming de behandeling (deels) overnemen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit ten alle tijde kenbaar maken.

Behandelverslag

Na afsluiting van de behandeling wordt er, als de patiënt hier toestemming voor geeft, meestal een behandelverslag naar de huisarts of specialist gestuurd.

Klachtenreglement

De praktijk maakt gebruik van het door het KNGF ontwikkeld klachtenreglement. In onze praktijk liggen folders.